Category Archives: Dunia itu untuk orang kafir , ,

Dunia itu bagi orang kafir, ,

Standar

Pada suatu hari rumah Bilal bin Rabah r.a di datangi Rasulullah SAW. Di rumahnya terdapat tumpukan kurma,

Rasulullah bertanya, ” Apa ini wahai bilal?”

Bilal menjawab, “Kurma wahai Rasulullah, saya simpan untuk keperluan yang akan datang.”

Rasulullah bersabda, ” Apakah kamu tidak takut melihat asapnya di neraka?.. Nafkahkanlah sebanyak-banyaknya dan janganlah takut akan berkurangnya pemberian Pemilik Langit dan Bumi, Pemilik Arsyi’ yang Maha Agung. Engkau harus yakini itu, bilal. .

Rasulullah melanjutkan, ” Sesungguhnya orang kafir itu apabila melakukan kebaikan, ia langsung di beri balasan yang di rasakannya di dunia. Sedangkan bagi orang mukmin, Sesungguhnya Allah Azza wajalla menyimpan kebaikan-kebaikan nya untuk di hari kelak yaumul akhir (di akhirat kelak), dan ia di karuniakan rezeki di dunia karena ketaatannya.”  (H.R Muslim)

Katakanlah sesungguhnya tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang di kehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan ( siapa yang di kehendaki-Nya ). Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki sebaik-baiknya.” (Q.S Saba’ ; 39)

Iklan